NTC otpornici i merenje temperature, ukratko

Merenje temperature iz programa mikrokontrolera moguće je preko preciznih digitalnih termometara kao što je DS1820 (DS18B20, DS18S20…), u rasponu od -55ºC do 125ºC. Jedna od alternativa jeste upotreba NTC otpornika (termistora), čija otpornost opada kako temperatura raste, i obrnuto. Neki od njih mogu se koristiti za merenja u širem rasponu temperatura. Međutim, promena otpora u…

Nešto kao “zvučni displej”

Primer kako Arduino kroz modul DFPlayer Mini (i zvučnik) na srpskom jeziku izgovara brojeve u rasponu -3999,9…3999,9. To je baš toliko jer su upotrebljeni zvučni zapisi iz projekta “Instrument koji govori” (“Talking multimeter 2.0”). Modul bi mogao reprodukovati i bilo kakve druge zvučne zapise, ali ove sam već imao spremne, a i zanimalo me kako…

Snimanje i reprodukcija zvuka s Arduinom, iliti Arduino Sound Recorder

Probamo snimanje i reprodukciju zvuka s Arduinom, za primer gradimo Voice Keyer, koji snima i reprodukuje kratke glasovne poruke. Softverska osnova jeste Arduino biblioteka TMRpcm, koja omogućava asinhronu reprodukciju zvuka s microSD kartice, kao i snimanje preko ADC ulaza na Arduinu. (Funkcija se izvršava ‘asinhrono’ ako program koji ju je pozvao ne stoji dok se…

Kontroler za repetitor / Arduino Repeater Controller with CW IDer and Optional Remote Control over GSM

(The text is Google-translate-friendly.) Beta-verzija upravljačke jedinice ARC-01, kontrolera za repetitor sačinjen od dva povezana radio-uređaja, s Arduino Nano. PTT na predajnom uređaju može se okidati audio-signalom iz prijemnika (COS) ili gotovim digitalnim DC signalom koji indicira da je skvelč prijemnika otvoren (SQ/O), a koji može biti bilo kog logičkog nivoa (podesivo u programu). Na…

Provera karakteristične impedanse koaksijalnog kabla / Verifying characteristic impedances of RF coaxial cables

Kako brzo proveriti da li je karakteristična impedansa koaksijalnog kabla 50 Ω? Varijanta A:Na jedan kraj kabla povezati otpornik od 50 Ω, po mogućnosti neinduktivan. Drugi kraj kabla povezati na bilo koji uobičajen antenski analizator – SNA, VNA… Ako je kabl ispravan i ima karakterističnu impedansu 50 Ω, SWR će biti 1:1 preko celog frekventnog…

Kalibracija

Excel-tabela koja služi za kalibraciju, to jest: izračunava koeficijente korektivnih linearnih izraza za softver koji obrađuje sirove rezultate merenja, bilo da je u pitanju SWR-metar, vatmetar, voltmetar, merač kapacitivnosti, vaga, bilo šta. Može se uneti do 21 par idealnih i izmerenih vrednosti, a brojevi imaju do pet decimala. Sve se to može i menjati po…

Utvrđivanje dužine ili faktora skraćenja koaksijalnog kabla, dva načina / Measuring coax velocity factor and coax length, two methods

1. Samo mereći SWR, jednostavno . . Ovde gledamo samo MAKSIMUME grafika, a oni su na oko 16,2 MHz i na trostrukoj vrednosti, oko 48,6 MHz. To su frekvencije na kojima je dužina kabla (od otpornika pa do drugog kraja) jednaka neparnom umnošku λ/4, pomnoženom faktorom skraćenja kabla (velocity factor, VF). Na tim frekvencijama merni…